Stacks Image 175
Stacks Image 169
Stacks Image 173

WonenBreburg bezuinigt en verbetert tegelijkertijd procesinrichting en operationele prestaties

Woningcorporatie met 30.000 woningen in Tilburg en Breda en Stylus realiseren productiviteitsverbetering van gemiddeld 20% in tien primaire processen:
• Wonen: verhuur, incasso, sociaal beheer, vaststellen en verrekenen van servicekosten, vaststellen jaarlijkse huurverhoging
• Vastgoed: dagelijks onderhoud (reparatie/mutatie), planmatig- en periodiek onderhoud, groot onderhoud /renovatie, nieuwbouw, conditiemeting & bijsturing meerjarenplanning

Verder:
• Ontwerp en invoering tactische en operationele prestatie-indicatoren voor deze processen
• Implementatie herziene Planning & Control Cyclus (strategisch – tactisch – operationeel)
• Procesontwerp voor “Resultaatgericht Vastgoedbeheer en –onderhoud” (tactisch en operationeel)
• Programma van Eisen en Pakketkeuze voor “Sociaal Credit Management” (Incassoproces)
• Organisatie voor continue procesverbetering
• Coördinatie verbeteringsprogramma (interim-functie)
Peter Morren is ons gedurende een langere tijd van dienst geweest om handen en voeten te geven aan onze wens procesverbeteringen door te voeren. Dat heeft hij inhoudelijk bekwaam gedaan. Daarenboven – en wellicht minstens zo belangrijk – gaf hij er blijk van begrip te hebben voor de culturele en psychologische componenten die onvermijdelijk onderdeel vormen van en bij dit soort veranderingsprocessen. En hij is in staat te enthousiasmeren, te stimuleren en vasthoudend te zijn als ’t eens even tegen zit. Mocht u als bedrijf – al dan niet werkzaam zijn binnen onze sector – voor een soortgelijke opgave staan, dan beveel ik u de diensten van Peter van harte en zonder voorbehoud aan
Getekend: Johan Dunnewijk – Bestuurder
Stacks Image 348
Stacks Image 351
Stacks Image 354

CSi Industries legt robuust fundament voor groei

Producent van material-handling systemen, palletiseersystemen en verpakkingsrobots definieert:
• Strategie voor de operatie - i.e. het complete primaire proces van verkoop, engineering, productie, assemblage, installatie en service
• Informatie-architectuur voor alle processen, inclusief administratie en planning en control
• “Masterplan” informatisering voor de implementatie van deze architectuur
Peter Morren heeft deskundigheid ingebracht zonder die inbreng te dominant te laten zijn. Hij is in staat geweest alle verschillende ideeën en visies te laten horen en een plaats te geven in één alomvattend plan. Dit plan is daarmee ook de basis geworden van hetgeen we in een aantal jaren op het gebied van ICT hebben gedaan. Al met al een goede klus met een perfecte balans tussen inbreng van expertise en creëren van draagvlak in de organisatie.
Getekend: Jan de Bruijn – CEO
Stacks Image 409
Stacks Image 412
Stacks Image 415

Netherlands Aircraft Company start niet zonder “Business Process Design”

Vliegtuigbouwer i.o. krijgt:
• Ontwerp van het complete primair proces vanaf Marketing and Sales via Engineering, Supply Chain Management en Final Assembly tot en met Product Support Services
• Robuuste basis voor de verdere inrichting van de interne processen en het Supply Chain management, op het gebied van planning, sturing en informatievoorziening
In nieuwe ondernemingen komen werkwijzen en processen meestal op ongestructureerde wijze tot stand, meegroeiend met het bedrijf en de medewerkers. Bij NAC is dat geen optie. Regelgeving in de luchtvaart legt ons op dat vanaf dag 1 werkzaamheden volgens heldere vastgelegde processen verlopen. Peter Morren is bijzonder behulpzaam geweest bij het inrichten van onze kernprocessen. Zijn enthousiasme, analytisch vermogen en scherp oog voor hoofd- en bijzaken hebben ons geholpen een raamwerk neer te zetten, dat als kapstok voor verdere groei kan fungeren.
Getekend: Henry Marsman - Director Business Planning
Stacks Image 357
Stacks Image 367

Nederlandse tuinbouwondernemingen doorbreken traditionele structuren en maken de slag van coöperatieve naar competitieve samenwerking

Diverse zelfstandige ondernemingen in veredeling, teelt , handel en retail maken samen een ontwikkeling door. Motto: leren van buiten en van elkaar. Leren door te experimenteren. Na oriëntatie volgt actie, steeds opnieuw.

Kernpunten van de bijdrage:
• Bij elkaar brengen van coalities van zelfstandige ondernemingen - waaronder zaadveredelaars, telers, retailers en logistieke dienstverleners - met het oog op het ontdekken, verkennen en ontwikkelen van markt-gedreven innovatie.
• Programmamanagement en begeleiding (klankbord, sparring) van (tuinbouw-)ondernemers bij meerdere projecten met als ontwikkeldoel: als schakels in een keten samenwerken aan meer-waarde voor de consument
• Advies over de herinrichting & sturing van de Supply Chain - een belangrijke voorwaarde voor succes
Stacks Image 596
Stacks Image 599

SONION bereikt spectaculaire verbetering van de productieoutput en krachtig herstel van het marktaandeel

Producent van elektronische componenten maakt …:
• Herontwerp en implementatie van de Operations Management processen …
.. wat resulteert in:
• Lagere voorraden, sterke reductie van werkkapitaal en dramatische verbetering van m.n. levertijd en leverbetrouwbaarheid (+40%) en als gevolg daarvan, herstel van het marktaandeel
Peter is een goede adviseur, die op integere wijze met een goed abstractieniveau snel analyseert en tot bruikbare adviezen komt. Die bovendien goed samenwerkt om die adviezen te implementeren en tijdig aan de bel trekt en kan improviseren als zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
Getekend: Jan Dil – BU Director
Stacks Image 663
Stacks Image 666

Reclasseringsorganisatie realiseert 20% meer output met hetzelfde aantal mensen d.m.v.:

• Introductie van industriële concepten voor Operations Management leidt tot sterk verbeterde operationele prestaties
Stacks Image 733

Elf samenwerkende organisaties die mensen met een beperking ondersteunen zoeken en vinden kansen voor de harmonisatie van werkprocessen

De bijdrage bestaat uit:
• Onderzoek voor elf samenwerkende, regionale organisaties naar de mogelijkheden voor harmonisatie van primaire en ondersteunende processen
• In kaart brengen elf uitgangssituaties, afstemming eisen en wensen
• Onderzoek naar de noodzaak van aanpassing van de geharmoniseerde processen bij de aanschaf van een gemeenschappelijk ERP system
Stacks Image 900
Stacks Image 903
Stacks Image 906

Management consultant / system integrator verbetert kennisproductiviteit in acht vestigingen in ZO Azië, Europa en de USA

Ingrediënten:
• Opzet en uitvoering van internationaal opleidings- en trainingsprogramma
• Stimuleren en begeleiden van een intern netwerk voor kennisontwikkeling en – uitwisseling en vernieuwing
• Ontwikkeling en uitrol van een methodiek voor de implementatie van software-oplossingen (standaard pakketsoftware en maatwerkoplossingen)
Stacks Image 962
Stacks Image 965
Stacks Image 968

Fokker Services legt robuust fundament voor succesvol meerjarig migratieprogramma

Succesvolle migratie van de Fokker Aircraft “legacy” systemen naar een moderne ICT omgeving, passend bij de missie van de “Services” business, op basis van:
• Proces- en informatie-architectuur voor de primaire processen: Engineering, Service Management, Spares support, Technical Documentation en -consultancy.
• Migratieplan voor gefaseerde overgang van “as is” naar “to be”
• Programma van Eisen en keuze van een PCLM pakket als “backbone” in de nieuwe architectuur
• Projectmanagement van bovenstaande activiteiten
Dit voorbereidende werk heeft zijn waarde bewezen tijdens de implementatie en migratie. Fokker Services heeft het migratieprogramma zelf ter hand genomen. De klus was omvangrijk en complex, de realisatie heeft ca. 10 jaar gevergd. Alle fases van het migratieprogramma konden worden uitgevoerd zoals eerder voorzien. Het fundament is dus robuust gebleken. Omdat de architectuur werd gebaseerd op de missie en kernprocessen was er al die tijd geen noodzaak de architectuur en de volgorde van de migratieprojecten te herzien. Natuurlijk is er bij de keuze en invoering van individuele systemen steeds gebruik gemaakt van op dat moment beschikbare moderne technologie.
Getekend: Andries Tieleman, Director Shared Service Center ICT – Fokker Technologies
Stacks Image 1053

Nationale luchthaven krijgt inzicht in verbeterpotentieel

• Breed opgezette audit van de Business Planning en Control processen leidt tot inzicht in knelpunten en kansen
Stacks Image 1131
Stacks Image 1134
Stacks Image 1137

Aziatische producent van motorfietsen, buitenboord motoren en “power products” vergroot efficiëncy en verbetert de samenwerking in het Europese Customer Sales en Services Netwerk

Geleverd:
• Standaard referentiemodel voor de harmonisering van bedrijfsprocessen
• Informatiearchitectuur
• Specificatie pakket van eisen en selectie van passende business-software
Stacks Image 1209
Stacks Image 1212

ICT dienstverlener ontwerpt één standaard methodiek voor systeem implementatie en voert deze in bij alle Europese vestigingen

Werkwijze:
• Ontwikkeling van een implementatie methodiek voor pakketsoftware, trainingen in vijf Europese regio’s
Stacks Image 1287
Stacks Image 1290
Stacks Image 1293

“4th party logistics operator” verantwoordelijk voor collectie en afvoer van elektrisch en elektronisch afval in Nederland krijgt een moderne ICT infrastructuur

Bijdrage: projectmanagement
• Ontwerp van operationele processen en systeemarchitectuur
• Implementatie van BPMS en ERP systemen.
Stacks Image 1365
Stacks Image 1368

Dienst Justitiële Inrichtingen trekt vastgelopen ICT project vlot

Interim-projectmanagement om een al 2,5 jaar slepend ICT project af te ronden. Maatregelen onder meer:
• Organisatie acceptatietests - grondig en goed gedocumenteerd
• Reflectie op de resultaten ten opzichte van het bedrijfsproces en de coördinatiebehoefte
• Analyse van de knelpunten, pakket van eisen m.b.t de oplossing
• Ontwikkelen draagvlak voor een andere koers in een lastige politieke context
Stacks Image 1437
Stacks Image 1440

Nationale bloedbank krijgt weer grip op vertraagd ICT project met behulp van:

• Onderzoek naar knelpunten, risico’s en voorwaarden voor success
• Vaststellen en doorvoeren maatregelen voor verbetering
Stacks Image 1507
Stacks Image 1510

Machinebouwer /Technische Dienstverlener implementeert ERP pakket-software bij drie businessunits

• Projectdirectie van drie achtereenvolgende ERP implementatie projecten (SAP R/3)
Stacks Image 1580

Producent van liften, deuren en roltrappen doet succesvolle roll-out in Nederlandse business unit

• Projectdirectie van een ERP implementatie project (SAP R/3)