Inzicht

• werkprocessen in kaart
• structuur en systemen her-ijkt
• knelpunten en kansen in het vizier
• uw complexe organisatie in één samenhangend beeld

Vrijwel elke organisatie komt wel eens in een situatie waarin de interne gang van zaken niet meer strookt met het oorspronkelijke plan. Of waarin de nieuwe ambitie, de vereisten vanuit de markt of de maatschappelijk omgeving verandering noodzakelijk maken. Hoe lossen we dat op, hoe brengen we de inrichting weer in lijn met de gewenste richting?
Juist in deze situaties helpt Stylus de zaken weer scherp te krijgen. En vast te stellen wat er nodig is om de gehele organisatie in al haar complexiteit op te lijnen voor het beoogde doel. U krijgt een hernieuwd, opgefrist inzicht in werkprocessen, knelpunten en kansen. Aan u de keuze, waar zaken aan te passen.

Een typisch resultaat van deze fase is een:

Opportunity Scan - al dan niet “Quick”- met onder andere:
• procesmodel / Business Map “as is”
• overzicht knelpunten en kansen - incl. korte termijn scoringsmogelijkheden
• Succes Bepalende Factoren
• waarnemingen en aanbevelingen - hoe verder
Eens de mogelijkheden bespreken om inzicht te creëren?
Neem gerust
contact op.