Stylus

Stylus Consultancy is Peter Morren. Zoals de naald (stylus) van een high-end platenspeler de groeven van een elpee aftast en elke nuance registreert, zo kan Peter uit bedrijfsmatige complexiteit, feilloos en begrijpelijk voor iedereen, de essentie destilleren. Een analoge propositie in een digitale wereld? Zeker, want kwalitatief hoogwaardig en bedrijfskundig verantwoord. Een QuickScan levert altijd nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen op!

Wie bereid is aan de slag te gaan met het harmoniseren van processen, structuren en systemen legt een gezond fundament voor de toekomst van zijn organisatie, wat die toekomst ook brengt.

In de afgelopen 30 jaar zijn vele organisaties in diverse branches gaan werken op basis van Peters inzichten, inspanningen en resultaten. Dat varieert van Vliegtuigbouwers tot Woningcorporaties en van ICT facilitators tot Agri-innovators. Voor wie in processen denkt is geen situatie of probleem écht complex. De ware uitdaging zit meestal in de mensen. Die hebben Stylus Consultancy – uiteindelijk- altijd omarmd met diverse intensieve en langlopende adviesrelaties tot gevolg.

Stylus heeft voor diverse gerenommeerde organisaties mogen werken.
Neem voor referenties en voorbeeld trajecten met resultaten gerust
contact op.