Krimp

• prestaties op peil
• geen botte bijl of kaasschaaf
• snel succes is niet realistisch
• draagvlak door precisie en zorgvuldigheid

Er zijn niet veel organisaties die continu kunnen blijven groeien. Een pas op de plaats of een stap terug is soms onvermijdelijk. Hoe voorkom je dat de krimp leidt tot mindere prestaties en ontevreden klanten? De combinatie “behoud van output” en “reductie van resources” is wonderbaarlijk genoeg voor vrijwel elke organisatie te realiseren. Het vergt geduld, een gestructureerde aanpak en vooral de bereidheid soms ongemakkelijke routes te volgen. Er bestaat geen snelle oplossing die ook duurzaam is. De “kaasschaafmethode” is zo’n gemakkelijke aanpak, die grote risico’s oplevert voor de continuïteit van de prestaties in het primaire proces.

Vaak heeft Stylus met precisie-ingrepen bezuinigingen kunnen realiseren zonder output en kwaliteit in gevaar te brengen. Ook hierbij is inzicht in de werkprocessen essentieel. Een weloverwogen afscheid van bepaalde activiteiten creëert ruimte voor vernieuwing. Afscheid nemen is niet gemakkelijk, het vraagt om moed en doorzettingsvermogen. Zelfs niet-vitale onderdelen of processen zijn niet zonder emotie te beëindigen. Gelukkig helpt inzicht in het totaalplaatje altijd bij de acceptatie van noodzakelijke veranderingen.

Typische deliverables in deze fase zijn een – herziene- Operations Strategy en een Continuïteitsplan dat aangeeft hoe de doorstroming en de prestaties in elk werkproces op peil blijven.
Neem contact op voor een verrassende aanpak voor gecontroleerde krimp.