Grip

• lean werkprocessen
• juist gedoseerde sturing
• gezonde basis voor wendbaarheid

Het begint bij inzicht in werkprocessen, knelpunten en kansen. Van daaruit werkt Stylus samen met u aan grip in de juiste dosering. Werkprocessen zijn zo eenvoudig en lean mogelijk ingericht, voor maximale waarde-creatie en minimale verspilling. Het is duidelijk waar de (zelf-)sturing volstaat en waar meer of sterkere planning en beheersing nodig is. Uiteindelijk weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht, waar de regels gevolgd dienen te worden en wanneer de professional de ruimte krijgt die hij nodig heeft. Relevante parameters (PI’s) faciliteren het management op alle niveaus bij het nemen van de juiste beslissingen. U hebt weer grip op het proces van waarde-creatie in uw organisatie. Bovendien: structuren en systemen die goed aansluiten op het werk zijn ook goed voor het plezier in het werk en voor de samenwerking.
Prestatieverbetering is nooit klaar, het kan altijd beter. De omgeving levert iedere keer nieuwe uitdagingen. De inrichting van werkprocessen is daarom een regelmatig terugkerende prioriteit. Als u “procesmanagement” organiseert maakt u uw organisatie wendbaar. Stylus assisteert graag bij de implementatie van procesmanagement op de maat van uw organisatie.

De resultaten in deze fase zijn sterk afhankelijk van de vraagstelling. Het Scan-resultaat (Inzicht) is het vertrekpunt. Een typische, vaak toegepaste werkwijze is de volgende:

Workshop “Operations Strategy”
Op de agenda:
• Business Map “to be”
• Grondvorm / business-karakteristiek
• Beheersingsconcept: hoe gaan we sturen èn continu verbeteren?
• Prestatie-indicatoren
• Inrichting - structuur en systeemlandschap
• Implementatieplan: “hoe verder”?
Wij hebben een voorbeeldschema uit de praktijk voor u klaar liggen.
Neem
contact op voor een gratis voorbeeld schema.